Home

Een verhaal dat verteld moet worden.

Een hospice voor Rijssen, Holten, Wierden, Enter en omgeving.

Klik op foto
Palliatieve zorg is de zorg aan mensen met een ongeneeslijke aandoening in de laatste maanden, weken of dagen van hun leven. Deze zorg wordt ook wel terminale zorg of stervensbegeleiding genoemd, maar is veel breder. In de palliatieve zorg werken allerlei organisaties en hulpverleners samen om de zorg zo goed mogelijk te organiseren. Het verminderen van het lijden van de gast en de verbetering van de levenskwaliteit staan centraal.

 

We beseffen dat dit geen leuk verhaal is om te lezen. Maar het moet wel verteld worden. Want ook in onze omgeving merken we de gevolgen van de vergrijzing en van soms ongeneeslijke ziektes. Terminale patiënten sterven over het algemeen het liefst thuis. Soms is dat door omstandigheden onmogelijk. Dan is het prettig dat zij in een zorgomgeving terecht kunnen die zoveel mogelijk lijkt op de thuissituatie.

 

Stichting Hospice De Reggestroom heeft dankzij giften van landelijke fondsen, bedrijven en particulieren in 2011 een hospicegebouw voor 4 gasten gerealiseerd aan de Groeneweg 5 te Rijssen. Iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen hiervoor hartelijk dank!

 

Eind 2020 hebben wij ons Hospice uitgebreid met een 5e gastenunit. Door deze aanpassing hebben wij nu 5 i.p.v. 4 gastenkamers.

Anbi/Privacy

Hospice de Reggestroom voldoet aan de voorwaarden, die worden gesteld aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Lees meer
anbi/privacy
steunons

Steun ons

Mogen wij ook op uw steun rekenen voor deze onmisbare voorziening?

 

U kunt uw bijdrage overmaken naar
rekeningnummer:
NL87 RABO 0138 7341 94
t.n.v. Hospice de Reggestroom.

Fotoboek

Bekijk het fotoboek voor een impressie van
Hospice De Reggestroom. Fotoboek
fotoboek

Anbi/Privacy

Hospice de Reggestroom voldoet aan de voorwaarden, die worden gesteld aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Lees meer
anbi/privacy
steunons

Steun ons

Mogen wij ook op uw steun rekenen voor deze onmisbare voorziening?

 

U kunt uw bijdrage overmaken naar
rekeningnummer:
NL87 RABO 0138 7341 94
t.n.v. Hospice de Reggestroom.

Fotoboek

Bekijk het fotoboek voor een impressie van
Hospice De Reggestroom. Fotoboek
fotoboek
Fotografie Marcel de Graaf